Aktiviranje i deaktiviranje režima obuke?

Da bi ste upalili ili ugasili režim obuke potrebno je da na početnom ekranu kliknete na opciju “Podesiti” koja se nalazi kod naslova “Fiskalizacija”. Paljenje se vrši tako što kliknete (ne prevlačite) na sivi prekidač koji će preći na desnu stranu i postati plave boje. Plavi delovi zaglavlja kase i osnovnog menija sa leve strane, postaće sive boje. Tako da uvek kada ste u “sivom” režimu znate da ste u režimu obuke.

Režim obuke gasite tako što kliknete (ne prevlačite) na plavi prekidač, koji automatski postaje sive boje. Tada zaglavlje i glavni meni sa leve strane postaju plavi i režim obuke je ugašen.