Da li je obavezno upisivanje ESIR vremena na račun?

ESIR vreme se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa avansa prodaje (AP), ukoliko je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa, odnosno različit u odnosu na datum koji prikazuje PFR vreme na izdatom računu.