Da li postoji mogućnost modifikacije starih štampača za prilagođavanje novim kasama?

Ne.