Da li račun prikazuje ID kupca?

Ovaj podatak je obavezan samo u slučaju transakcija namenjenih licu koje mora da se identifikuje.

Tada mora biti prikazan na računu.

Opciono polje kupca se takođe koristi samo u ovoj vrsti transakcije ali je opcioni podatak i koristi se samo ako za njim ima potrebe.

Spisak podataka koji se upisuju u polje TIN i polje ID centra troškova zajedno sa njihovim alfanumeričkim oznakama nalazi se na sajtu Poreske uprave.