DISPLAY

LCD500 NF

Alfanumerički TFT-LCD korisnički displej sa postoljem.

Eastern displej za kupca odlikuje se inovativnim dizajnom i mnogobrojnim funkcijama. 

Može prikazivati cenu, QR kod, logo, čak i fotografiju! Grafička LCD tehnologija pruža vam mogućnost da kreirate poruke i vizuale na ekranu.

Petoinčni grafički LCD ekran, specijalno dizajniran za POS sisteme, opremljen je USB interfejsom.Kućište nosača može se teleskopski podesiti tako da bude na idealnoj visini za operatera i korisnika.

displej