Dnevni izveštaj – presek stanja

Više niste u zakonskoj obavezi da štampate dnevni izveštaj, presek stanja, da čuvate duple račune i slično. Međutim, ukoliko Vam je poteban pregled dana po zahtevu knjigovođe ili Vaše interne evidencije možete štampati “Kratak pregled fiskalnog dana” odabirom opcije Statistika / Kratak pregled fiskalnog dana, birate kriterijum pretrage po danima ili datumima i definišete period ili dan za koji želite da vidite izveštaj.

U donjem desnom uglu nalazi se plavi krug sa štampačem koji će Vam omogućiti da štampate “ceo” ili “jednostavan” izveštaj u zavisnosti od toga da li želite da štampate izveštaj sa ili bez izveštaja po artiklima.