Evidentiranje virmanske uplate koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans-Prodaja (AP)

U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izda fiskalni račun Avans-Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate.