Identifikacija klijenta/gotovinski račun/polje TIN

Da bi ste izdali račun pravnom ili fizičkom licu sa identifikacijom potrebno je da ga kreirate kao klijenta u Vašoj kasi u opciji Podešavanja / Kompanija / Partner. Zatim na plavi krug sa belim znakom plus u donjem desnom uglu, nakon čega Vam se otvara prozor za unošenje podataka o klijentu.

Morate označiti da je u pitanju klijent. Prva dva polja su obavezna. Polje TIN je polje u koje unosite,

za pravno lice oznaku 10: pa PIB korisnika (npr: 10:112113458), za fizičko lice 20: pa broj lične karte korisnika (npr: 20:011234545). Sadržaj u ovom polju pojaviće se na računu koji će kao takav biti račun koji zadovoljava zakonski sadržaj za izdavanje računa sa identifikacijom klijenta.