Izdavanje računa „avans prodaja“

Izaberete opciju statistika/napredna prodaja, a zatim plavi kružić u donjem desnom uglu.
Prilikom izdavanja računa “avans prodaja” umesto naziva artikla unosite numeričku oznaku u zavisnosti od PDV stope kojom je oporezovan prodati artikl i naziv “Avans” i iznos primljenog avansa po PDV stopi. Dakle:
Za О-ПДВ unosite 10:Аванс
Za П-ПДВ unosite 11:Аванс
Za Без ПДВ unosite 12:Аванс
Za Није у ПДВ unosite 13:Аванс
Pored toga ukoliko je potrebno klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu i odabirom odgovarajuće opcije ukoliko je potrebno unosite belešku (u koju je potrebno uneti tačne nazive artikala i njihove ukupne cene), klijenta i datum i vreme uplate.
Na samom kraju klikom na karticu u gornjem desnom uglu birate odgovarajući način plaćanja i štampate račun.