Kako da dodamo naziv, adresu kupca ili naš broj žiro računa na fiskalnom računu?

Po zakonu to nije podatak koji treba da se nalazi na Vašim računima. Na sajtu Poreske uprave postoji spisak podataka koji se mogu naći u zakonom predviđenom sadržaju računa sa njima predodređenim alfanumeričkim oznakama.

Za pravna lica na primer na računu treba da se nalazi PIB preduzeća sa alfanumeričkom oznakom “10:” (npr: 10:112113459) i to je sasvim dovoljno s obzirom da se po PIB-u mogu pronaći svi ostali podaci korisnika, međutim ukoliko baš želite da se na računu vide dodatni podaci možete nakon odabira artikala kliknuti na tri tačke u gornjem desnom uglu i u padajućem meniju izabrati opciju “Beleška” gde možete upisati podatak po želji. Taj podatak nalaziće se na dnu računa ispod zakonom predviđenog sadržaja računa.

Takođe podatak po želji na račun možete uneti preko polja za definisanje zaglavlja ili podnožja računa u opciji: Podešavnja / Fiskalna kasa / Zaglavlje ili podnožje računa.