Kako da odštampam predračun?

Izaberete opciju statistika/predračun a zatim kliknete na plavi kružić u donjem desnom uglu i štampate predračun isto kao i običan račun “promet prodaja” ali iz opcije statistika/predračun.