Kako se stornira račun?

Izaberete opciju statistika/računi nađete račun koji treba poništiti, kliknete na tri tačke desno od računa i u padajućem meniju izaberete “otkaži račun” pa plavo polje “potvrdi” a zatim u polje “identifikacija” unosite 10:pa PIB Vašeg preduzeća ukoliko je razlog storniranja Vaša greška ili ukoliko je razlog storniranja zahtev korisnika unosite 10:pa PIB korisnika za pravno lice ili 20:pa broj lične karte za fizičko lice.