Kako se vrši pretraga artikala po šifri?

Pretragu vršite tako što u novom računu kliknete na “etiketu” koja se nalazi levo od pretraživača (lupe). Pretraga po šifri aktivirana je kada je “etiketa” zelene boje.