Koji je format bezbednosnog elementa je potreban za N910 PRO, a koji za GE/GT 10 BOX?

Za N910 PRO potrebna Vam je pametna kartica u SIM formatu, a za GE/GT 10 BOX pametna kartica u standard formatu.