Masovno ubacivanje cena i artikala?

Na back office onlajn platformi pre svega birate opciju “Skladište“, zatim opciju „Aritkli“, klikom na polje

U vaš računar izvozite xlsx fajl sa šablonom za pravljenje nove baze za uvoz artikala.

Podatke koje vidite na slici iznad ne menjate to su naslovi kolona po kojima treba da unosite podatke vaših artikala.

U kolonu A “Product code” unosite šifru artikla ukoliko imate, ukoliko nemate ostavljate prazno.

U kolonu B “Name” unosite naziv artikla koji ne sme da sadrži više od 40 karaktera.

U kolonu C “Price with VAT” unosite cenu artikla koja ne sme da bude 0 ili preko 99 999 999,99 i treba da bude formatirana kao tekst

U kolonu D “VAT” unosite tačan naziv grupe koja pripada tom proizvodu. Naziv treba da bude isti kao u backoffic-u pri čemu treba voditi računa o velikim slovima. Ukoliko je u back office-u ćirilicom isto tako treba uneti u fajl.

U kolonu E “Barcode” unosite bar-kod proizvoda ukoliko ga ima. Može da sadrži od 8 do 14 karaktera. Ukoliko ga nema polja ostavljate prazna.

U kolonu F “Group” unosite tačne nazive grupa isto onako kako su upisani u back office-u. Ukoliko ne želite da svrstavate artikle po grupama unosite “Default Group” u ova polja.

U kolonu G “Measuring unit” unosimo tačne nazive jedinica mere isto onako kako su upisani u back office-u, dakle ne oznake jedinica mere nego njihove nazive.

U kolonu H “Wearehouse” unosite tačne nazive skladišta isto onako kako su upisani u backoffice-u. Ukoliko ne želite da razvrstavate artikle po skladištima u ovu kolonu unosite “Sopstveno skladište”

U kolonu I “Track amount“ unosite oznaku N ako ne želite da pratite nivo zaliha i oznaku Y ukoliko želite.

U kolonu J “Minimun stock“ unosite 0 ili ostavljate praznu kolonu ukoliko ne želite da pratite nivo zaliha, ukoliko želite upisujete minimalnu količinu zaliha. Kada stanje na zalihama tog artikla dođe do naznačenog minimalnog stanja zaliha, kasa će vas obavestiti o tome kako biste poručili nove zalihe, ali vas neće sprečiti da prodajete taj proizvod.

Tako formiranu bazu artikala unosite u back office klikom na polje

nakon čega se otvara novi prozor

Klikom na polje “Pridaj” otvara se prozor u kom birate kreiranu bazu sa vašeg računara, zatim klikom na polje „ Način“ otvara vam se padajući meni gde klikom na polje „Dodaj“  dodajete kreiranu bazu artikala bazi artikala koja već postoji u skladištu, klikom na polje „Zameni“ unosite kreiranu bazu artikala i u isto vreme brišete sve artikle koji postoje u skladištu. 

 Klikom na polje “Uvoz” započinjete proces uvoza kreirane baze artikala.