Na računu piše „Ovo nije fiskalni račun“

To znači da štampate račune iz režima obuke, ukoliko želite da štampate regularne račune morate ugasiti režim obuke.