Nakon aktiviranja licence, nije stigao mejl za potvrdu lozinke?

Tokom aktiviranja licence kreirate lozinku u samom aktivacionom formularu u polju “Lozinka za back office”. Link koji Vam stiže na mejl je suvišan korak i možete ga zanemariti. To nije mejl za potvrdu lozinke, niti za verifikaciju.

Možete ga iskoristiti ukoliko želite da promenite lozinku, ali to nije potrebno. Odmah nakon aktiviranja licence uzimate uređaj i instalirate miniERP aplikaciju.