Nije moguće stornirati račun zbog prekoračenja računa ili uređaj šalje obaveštenje da je račun već otkazan, a on je i dalje crne boje.

U ovom slučaju potrebno je kliknuti na tri tačke desno od računa koji ne može da se stornira, izabrati opciju “vraćeni artikli” kliknuti na dve strelice okrenute ka dole desno od svakog artikla kako bi svi artikli prešli u donju polovinu ekrana, a u plavom polju “gotovina” u donjem desnom uglu bi trebalo da se nalazi ukupan iznos računa sa predznakom minus (-). Zatim kliknete na plavo polje u donjem desnom uglu “gotovina” sa tim iznosom, pa ponovo “gotovina” i odštampaćete račun “promet refundacija”