PDV grupe se ne pojavljuju?

Da bi ste dobili PDV grupe potrebno je otključati bezbednosni element.

Izabrati opciju podešavanja, pa PDV grupe i na “…”, desno od svake PDV grupe proveriti da li je svaka PDV grupa aktivirana.

Ukoliko nije, potrebno je izabrati opciju “Aktiviraj”. Ukoliko je ponuđena opcija “Deaktiviraj”, PDV grupe su aktivne. Ako ni u podešavanjima ne vidite PDV grupe, izaberite opciju “Fiskalna kasa” i kliknite na polje “PDV” odmah ispod polja “Cena” tada će Vam se pojaviti padajući meni sa PDV stopama i možete se vratiti u podešavanjima da proverite da li su sve aktivirane.