Stranica za podršku u eFiskalizaciji

PITANJA I ODGOVORI

U ovoj sekciji, prikupili smo odgovore na pitanja koja ste nam postavljali i odgovorili na njih. Ukoliko se dodatna pitanja budu pojavljivala, ona će se nalaziti u ovoj sekciji.

Imate problem sa aktivacijom fiskalnog uređaja?

Početak i kraj dana?

Po novom zakonu niste u obavezi da zatvarate i otvarate fiskalni dan u određeno vreme. Da bi štampali račune potrebno je da otvorite fiskalni dan, ali ne morate nikada da

Pročitaj više »

Video uputstvo

Uputstvo u tekstualnom formatu