Početak i kraj dana?

Po novom zakonu niste u obavezi da zatvarate i otvarate fiskalni dan u određeno vreme. Da bi štampali račune potrebno je da otvorite fiskalni dan, ali ne morate nikada da ga zatvarate. U koliko želite da vodite evidenciju po smenama, možete otvarati i zatvarati fiskalni dan na početku i na kraju svake smene.