Predstavljamo: GALEB N910 Pro

Kompanija “Galeb” pripremila je odličnu ponudu za proces eFiskalizacije. Velika paleta proizvoda omogućila je da svako pronađe fiskalne uređaje prema svojim potrebama, a to preporučujemo i onima koji se još uvek razmišljaju. Svi uređaji u našoj ponudi zadovoljavaju zakonske i podzakonske standarde koje su propisali država i Poreska uprava.

Naša tehnička podrška korisnicima 24/7, za eFiskalizaciju je pripremila i veliki broj besplatnih webinara kao obuke za korišćenje “Galeb”-ovih novih fiskalnih uređaja. U rubrici blog na našem sajtu predstavićemo vam sve što je pričano tokom navedenih webinara.

homepage

Počeli smo sa predstavljanjem prvog sertifikovanog android uređaja u Srbiji – Galeb N910 Pro. Ova kasa je ALL IN ONE, dakle ima integrisan LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa), termalni printer i payment jedinice za plaćanje platnim karticama svih vrsta (magnetna traka, čip i beskontaktno plaćanje). Ovu kasu preporučujemo onima koji nemaju veliki broj artikala ili usluga koje naplaćuju. Ona je prenosna, može se iznositi i van lokacije ako ste u prijavi Poreskoj upravi tako naveli. U nju staje bezbednosni element veličine SIM kartice, što je takođše bitno navesti prilikom prijave u Poreskoj upravi. Kasu pokreće Android 10 operativni sistem, a fiskalizacija, odnosno evidentiranje prometa obavlja se preko Galeb miniERP maloprodajne aplikacije, koja pored osnovnih ima i dodatne funkcije, pa tako preko nje možete obavljati robno, magacinsko poslovanje, knjigu šanka i slično. Sve ostale prednosti, kako samog Galeb N910 fiskalnog uređaja, tako i same maloprodajne aplikacije pogledajte u webinaru.