Retail program

1

Alfred Self-Checkout

Alfred Samouslužna kasa omogućava korisnicima da samostalno obave sve korake kupovine: skeniranje ili merenje proizvoda i plaćanje.

1

Ace Self-Checkout

Self-Checkout rešenje predstavlja kombinaciju hardvera i softvera koji rezultiraju interaktivnim i intuitivnim rešenjem sa modernim dizajnom.

ekrani ya oglasavanje

Interaktivni ekrani za oglašavanje

BenQ-ova interaktivna reklama i displeji sa veoma uskim okvirom pomažu lancima prodavnica da stvore vizuelno impresivna i potpuno prilagodljiva okruženja.

1

Digitalni kiosci

Kiosci su postali vrlo popularni u mnogim vertikalnim tržištima, uključujući maloprodaju, ugostiteljstvo, smeštaj, zdravstvo, transport, vladu i igraonice. 

cena

Digitalne Cene

Digitalne cene omogućavaju korisnicima da regulišu cene u svom objektu na lakši i brži način korišćenjem softvera.