Serijski broj uređaja?

Serijski broj uređaja nalazi se na kutiji uređaja ili na samom dnu uređaja, ispod bar koda.

Definisan je oznakom “SN:” i sve nakon ove oznake unosite u polje “Serijski broj uređaja”.