Šta raditi sa starom kasom? Čuli smo da se ugovor sa MTS-om ne raskida automatski, već stižu novi računi. Kako da raskinemo ugovor?

Stare kase su nakon aktivacije novih apsolutno neupotrebljive. Ugovorne obaveze koje imate prema drugim licima morate raskinuti u odgovarajućoj poslovnici – lica prema kojima imate obavezu.