Sve je urađeno kako uputstvo nalaže ali svaki put vraća na prethodnu stavku GTIN

Polje GTIN je polje u koje se upisuje bar-kod proizvoda ukoliko taj podatak za taj proizvod postoji, ovaj podatak nije obavezan, a aplikacija Vas ne vraća na ovo polje nego se kursor automatski prebacuje na prvo prazno polje dok ne sklonite slovnu tastaturu sa ekrana.

Tastaturu uklanjate tako što spustite prst na dno ekrana i povučete ka gore, u dnu ekrana pojaviće se trougao, krug i kvadrat, potrebno je da kliknete na trougao i tastatura će nestati, videćete polje “Napravi” i možete kreirati Vaš artikl.