TERMALNI PAPIR

Preporučeni papir od strane proizvodjača!

Ukoliko je vaš odgovor DA - Galeb Tim će vas kontaktirati
u vezi sa mogućnostima kupovine na 24 rate.

Term. papirna rolna 28mm/17m

Term. papirna rolna 28mm/30m

Term. papirna rolna 32mm/30m

Term. papirna rolna 35mm/17m

Term. papirna rolna 38mm/25m

Term. papirna rolna 44mm/30m

Term. papirna rolna 44mm/50m

Term. papirna rolna 58mm/17m

Term. papirna rolna 58mm/30m

Term. papirna rolna 58mm/35m

Term. papirna rolna 58mm/50m

Term. papirna rolna 58mm/60m

Term. papirna rolna 80mm/30m

Term. papirna rolna 80mm/60m

Term. papirna rolna 80mm/80m

10 kom

10 kom

10 kom

10 kom

10 kom

10 kom

8 kom

10 kom

10 kom

10 kom

8 kom

8 kom

10 kom

8 kom

8 kom

500 kom

330 kom

270 kom

400 kom

250 kom

210 kom

112 kom

250 kom

120 kom

150 kom

64 kom

64 kom

90 kom

48 kom

48 kom