Uređaj ne štampa račun već izlazi prazan papir

Pogrešno ste postavili termalnu rolnu u Vaš uređaj, treba biti okrenuta tako da se izvlači od dole, od Vas.